Het schenken van belastingvrij geld aan je kind voor het kopen van een huis wordt steeds populairder. In 2017 maakten ruim 22.600 mensen gebruik van de regeling waarbij je tot schenkingen van een ton geen belasting hoeft te betalen. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Belastingdienst. Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft is echter niet blij met deze verandering. ”Het werkt marktverstorend.”

”Er zijn wel eisen waaraan je moet voldoen”, zegt Hanneke Wolff-Rierink, financieel planner van het jaar. ”De regeling is populair bij mensen die voldoende vermogen hebben, hun kinderen willen ondersteunen en de erfbelasting willen verlagen”. Waar mag iemand het geld voor gebruiken? De verbouwing, het aflossen van de hypotheek, de aankoop van een huis. En wat mag niet? Iemand mag het niet gebruiken om de boeterente te betalen als hij versneld aflost. Ook voor uitgestelde schenkingen (op papier) mag de verhoogde vrijstelling niet worden gebruikt. Overigens is de regeling eenmalig.

Hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft zet grote vraagtekens bij de regeling. De belastingvrije schenking waarmee starters hun woning kunnen financieren, werkt volgens hem marktverstorend. Weliswaar kunnen starters blijven kopen, maar het is een groep starters met privileges, een grote groep starters komt niet meer aan de bak.

Afschaffing schenkingsregeling

Een op de drie starters gebruikt een schenking om een woning te kopen. Dat is hard nodig, zonder eigen kapitaal of rijke ouders geen eigen woning: het gemiddelde hypotheekbedrag ligt op 277.000 euro maar met een gemiddeld inkomen kun je slechts 145.000 lenen. Boelhouwer schaft de schenkingsregeling het liefst af. ”In tijden van crisis en marktstagnatie is het een goede maatregel – dan zorg je dat aan de onderkant die vraag intact blijft. Nu is het wel erg verstorend. Er is een grote groep die er geen gebruik van maakt, de prijzen stijgen vrolijk door, zonder hulp kun je dat niet meer opbrengen”. Boelhouwer voorziet Britse situaties waarbij woningbezit als het ware erfelijk wordt. ”Zorgelijk. Je kunt dan nooit meer dat sprongetje maken naar een eigen woning.”

Share This