Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Inkomensverklaring Ondernemer de Inkomensverklaring voor zzp’ers. Sinds juli 2018 was gebruik van deze verklaring al optioneel mogelijk, maar vanaf begin volgend jaar wordt het gebruik ervan verplicht voor hypotheekaanvragen met NHG.

Met de Inkomensverklaring Ondernemer van NHG kunnen alle ondernemers die langer dan twaalf maanden actief zijn een hypotheek met NHG afsluiten. Voorheen moesten ondernemers ten minste drie jaar actief zijn. Daarnaast is het proces voor ondernemer en hypotheekadviseur sneller en eenvoudiger gemaakt en neemt de Inkomensverklaring Ondernemer risico’s weg bij de geldverstrekker, vanwege de garantiestelling vanuit NHG.

Voor ondernemers die 12 tot 36 maanden actief zijn, is gebruik van de Inkomensverklaring Ondernemers verplicht om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG. Is een ondernemer langer dan 36 maanden actief dan kan er gekozen worden uit de Inkomensverklaring of IB-aangiftes van de afgelopen drie kalenderjaren.

Verdiencapaciteit

De bepaling van het inkomen van de Inkomensverklaring Ondernemer, is gebaseerd op de verdiencapaciteit. Daarbij maakt het niet uit met welke contractvorm iemand zijn inkomen verdient. Na bepaling van het inkomen wordt het normale hypotheektraject gevolgd. Voor het opstellen van de Inkomensverklaring Ondernemer heeft NHG drie partijen geselecteerd: Raadhuys Tax Legal Accounting te Den Haag, Pentrax advies te Nijmegen en Overviewz te Barneveld.

Criteria toetsinkomen

Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag de ondernemer maximaal een kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over drie jaar berekend. Is er in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen, dan geldt het laatste jaar. Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Share This