De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2019 verlaagd. De premie gaat naar 0,9 procent (was 1 procent) van de totale lening voor de nieuwe woning. Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over deze wijzigingen.

Gelijktijdig wordt het kostenplafond voor de aankoop van huizen met NHG verhoogd naar 290.000 euro (was 265.000 euro). Kopers besparen hiermee tot 290 euro op de kosten voor de NHG-premie en NHG is mogelijk voor woningen in een hogere prijsklasse.

De Nationale Hypotheek Garantie biedt extra zekerheid voor hypotheekverstrekkers bij de aankoop van huizen tot 290.000 euro. Voor huizen met energiebesparende voorzieningen geldt een plafond van 307.400 euro. De Nationale Hypotheek Garantie staat daarbij borg voor het overnemen van de hypotheekschuld, wanneer de koper niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen als bijvoorbeeld de relatie wordt beëindigd, bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner. Door deze extra waarborg worden hypotheken met NHG tegen een lager rentetarief aangeboden.

Bron: Rijksoverheid

Share This