De op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor 2018 bevat zoals verwacht weinig verrassingen. Nu het kabinet demissionair is en er ook nog geen nieuw kabinet is aangetreden kan er op dit moment geen nieuw beleid worden gemaakt. Als het nieuwe kabinet op korte termijn aantreedt, kunnen eventueel in het najaar nog wijzigingen worden doorgevoerd. De begroting en het bijbehorende belastingplan worden namelijk pas aan het einde van het jaar in het parlement aangenomen.

De Begroting 2018 bevat op dit moment alleen beleidswijzigingen, waarover al eerder is besloten of die al eerder waren aangekondigd:

 • Maximale hypotheek naar 100% LTV
  In 2018 gaat de maximale hypotheek van 101% naar 100% van de waarde van de woning. Woningkopers zullen alle bijkomende kosten (zoals de kosten van een aankoopmakelaar) volledig uit eigen middelen moeten financieren.
 • Hypotheekrenteaftrek naar 49,5%
  Het maximale percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting gaat ieder jaar een half procent omlaag tot deze uiteindelijk uitkomt op 38% in het jaar 2042.
 • Hypotheekrente over restschulden niet langer fiscaal aftrekbaar
  Nu is het nog mogelijk om de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken. Deze tijdelijke maatregel loopt op 1 januari 2018 af. Met name in de krimpregio’s staan nog veel woningen onder water. Het afschaffen van de regeling belemmert vooral in deze gebieden de doorstroming op de woningmarkt.
 • Afbouw subsidie geschillencommissies
  Voor het derde jaar op rij heeft het kabinet voorgesteld de subsidie aan de geschillencommissies in 2018 volledig af te bouwen. Het Rijk draagt hier nu voor 20% aan bij. Minister Blok is net als zijn voorganger van mening dat de kosten volledig door het bedrijfsleven moeten worden gedragen. Opnieuw zal samen met VNO-NCW / MKB Nederland en de Consumentenbond een gezamenlijke lobby worden opgezet om deze bezuiniging via de Tweede Kamer terug te draaien. De verwachting is dat het bedrijfsleven zich zal terugtrekken uit de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken als de bijdrage van de Rijksoverheid daadwerkelijk komt te vervallen. Daarmee zou voor de consument een goed functionerend en laagdrempelig systeem van geschillenbeslechting verdwijnen.
 • Verhoging heffingsvrije voet verhuurdersheffing
  De verhuurdersheffing wordt verhoogd van 1,66 miljard euro in 2017 naar 1,75 miljard euro in 2018. Daar staat tegenover dat de heffingsvrije voet wordt verhoogd van tien naar vijftig woningen, dat rijksmonumenten zijn uitgezonderd van de verhuurdersheffing en dat de woningwaarde waarover de verhuurderheffing wordt geheven, gemaximeerd wordt tot 250.000 euro per woning. Alle kleinere particuliere verhuurders zullen hierdoor in de praktijk zijn uitgezonderd van de verhuurdersheffing.

Het kabinet merkt op dat de vermogensongelijkheid in Nederland is afgenomen, omdat prijsontwikkeling op de woningmarkt een sterker effect heeft op het lagere segment dan op het hogere segment. Zo is de vermogenspositie van huishoudens met een onderwaterhypotheek sterk verbeterd. Tegelijkertijd wordt ook geconstateerd dat er op dit moment winnaars en verliezers zijn op de woningmarkt. Met name mensen met een eigen huis die goedkoper willen gaan wonen profiteren van de prijsstijging, terwijl starters en huurders in de vrije sector hier het meeste nadeel van ondervinden.

Bron: NVM

Share This