Wijziging regelgeving vaststelling definitief energielabel

Iedere woningeigenaar die nog niet in het bezit was van een energielabel van zijn woning, heeft in 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Om een woning te mogen verkopen of verhuren is echter een definitief energielabel nodig. Voor het omzetten van het voorlopige energielabel naar het definitieve energielabel is bewijsmateriaal nodig. Een speciale  overzichtspagina in de verkoopbrochure van de woning wordt door de wetgever gezien als bewijs. In het verleden moest deze overzichtspagina (apart) ondertekend zijn door de makelaar die de woning had opgenomen.

Handtekening niet meer nodig:

Bij ontbreken van de handtekening betekende dit veelal veel mailverkeer over en weer om alles goed geregeld te krijgen. De eis dat de overzichtspagina (/ brochure) voorzien is van een handtekening is echter nu komen te vervallen. Dit maakt voor alle partijen het aanvraag proces een stuk eenvoudiger.

Nieuwe regels:

De regels rondom de verkoopbrochure (t.b.v. het energielabel) zijn vanaf heden als volgt: De kenmerken van de woning die in de verkoopbrochure beschreven zijn – en waarvoor de brochure als bewijsstuk ingediend wordt – moeten helder omschreven zijn en er mag geen discussie zijn of bepaalde woningkenmerken wel of niet aanwezig zijn. Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn met behulp van foto’s. Ook moet altijd de naam van de makelaar en het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning vermeld zijn.

Er is geen eis aan de geldigheidsdatum van de verkoopbrochure:

De woningeigenaar kan er in de webapplicatie voor kiezen om alle woningkenmerken in één keer te bewijzen met de verkoopbrochure. Alleen in dat geval dient de verkoopbrochure een overzichtspagina met alle energetische kenmerken te bevatten. Een makelaar kan als service aan zijn klanten zo’n overzichtspagina toevoegen aan zijn verkoopbrochure. Dit maakt het verzamelen en uploaden van bewijs voor de woningeigenaar eenvoudiger. Als een verkoopbrochure geen overzichtspagina bevat dan kan de verkoopbrochure geüpload worden voor elk te bewijzen woningkenmerk apart. Als de verkoopbrochure het woningkenmerk niet duidelijk genoeg beschrijft of aanleiding geeft tot twijfel dan dient de erkend deskundige het bewijs af te keuren en om aanvullend bewijs te vragen.

Samengevat:

 1. Alle woningkenmerken in één keer bewijzen -> eisen aan brochure:
  • Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
  • Brochure bevat overzichtspagina met alle te bewijzen kenmerken (conform format)
  • Duidelijke foto’s of beschrijvingen van de kenmerken.
 2. Eén of meerdere woningkenmerken los bewijzen -> eisen aan brochure:
  • Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
  • Duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk
 • Geen handtekeningeis
 • Geen eis aan de geldigheidsdatum
 • Erkend Deskundige is zelf verantwoordelijk om te controleren of een bewijsstuk het betreffende woningkenmerk voldoende aannemelijk aantoont. Bij twijfel vragen om aanvullend bewijs.
 • Enkel een overzichtspagina (zonder verkoopbrochure) volstaat niet

Zinger Vastgoed – 16 mei 2017

 

Share This